596/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 4 § i terrängtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 4 § 3 mom., sådant det lyder i lag 690/2000, som följer:

4 §
Rätt att färdas i terrängen

I fråga om rätten att färdas på isbelagda vattenområden gäller 2 kap. 3 § i vattenlagen (587/2011), om inte något annat följer av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.