229/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 mars 2011

Lag om ändring av lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter (1074/2000) en ny 20 a § som följer:

20 a §
Förbud mot att ta emot handpenning vid förmedling av en tidsandelsbostad

Bestämmelser om förbudet mot att ta emot handpenning av konsumenten när förmedlingsobjektet är en tidsandelsbostad finns i 10 kap. 12 § i konsumentskyddslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 2011.

RP 220/2010
EkUB 39/2010
RSv 289/2010
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG (308L0122); EGT nr L 33, 3.2.2009, s. 10

  Helsingfors den 11 mars 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.