1382/2010

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2010

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av finansministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 20 oktober 2010 mellan Republiken Finlands regering och Nordiska Investeringsbanken ingångna värdlandsöverenskommelsen är i kraft från och med den 16 januari 2011 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 7 december 2010 och av republikens president den 17 december 2010. Om godkännandet har meddelats Nordiska Investeringsbanken den 17 december 2010.

2 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i värdlandsöverenskommelsen med Nordiska Investeringsbanken (1381/2010) träder i kraft den 16 januari 2011.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft såsom förordning.

4 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om ikraftträdande av värdlandöverenskommelsen mellan Finlands regering och Nordiska Investeringsbanken (799/1999).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 16 januari 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 125/2010)

Helsingfors den 30 december 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.