1196/2010

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 2010

Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2011 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer

Skatteförvaltningen har med stöd av 8 § 3 mom. i skattekontolagen (604/2009), sådan den lyder i lag 171/2010, bestämt:

1 §
Senareläggning av förfallodagen för en periodskattedeklaration

Avvikande från 8 § 1 mom. i skattekontolagen skall andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer i januari 2011 lämnas in till Skatteförvaltningen senast den 10 januari, i juni senast den 8 juni och i december senast den 8 december.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1 januari 2011.

Helsingfors den 14 december 2010

Generaldirektör
Mirjami Laitinen

Överinspektör
Soili Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.