728/2010

Utfärdad i Helsingfors den 20 augusti 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

upphävs i bilaga 3 B till handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter (75/2005) nummer 26 och nummer 29,

ändras i bilaga 2 nummer 450 och i bilaga 3 A nummer 130, samt

fogas till bilaga 3 A numren 151a och 206―209 och till bilaga 6 A nummer 58 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 septemper 2010.

Utsläppande på marknaden samt saluförande och annan överlåtelse till konsumenten av kosmetiska produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning i fråga om ämne nemmer 208, med undantag för kraven på varningsmärkningar, och ämne nimmer 209 i bilaga 3 A är förbjudet från den 1 september 2010. Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som i fråga om ämne nummer 208 inte uppfyller kraven på varningsmärkningar är förbjudet från den 1 november 2011. Saluförande och annan överlåtelse till konsumenten av dessa produkter förbjudet från den 1 november 2012.

Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning i fråga om de ämnen som näms i bilaga 2 och ämnena nummer 130, 151a och 206 i bilaga 3 A är förbjudet från den 15 februari 2011. Saluförande och annan överlåtelse till konsumenten av dessa produkter är förbjudet från den 15 augusti 2011.

Utsläppande på marknaden samt saluförande och annan överlåtelse till konsumenten av kosmetiska produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning i fråga om ämne nummer 207 i bilaga 3 A och det ämne som mäns i bilaga 6 A är förbjudet från den 1 mars 2011.

Komission direktiivt 2009/164/EU (32009L0164);EUVL N:o L 344, 23.12.2009, s. 41;2010/3/EU (32010L0003); EUVL N:o L 29,2.2.2010,s. 5;2010/4/EU (32010L0004); EUVL N:o L 36, 9.2.2010, s. 21

Helsingfors den 20 augusti 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Leila Vilhuneen

Arbets- och näringsministeriets förordning Nr 728

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.