649/2010

Utfärdad i Helsingfors den 22 juni 2010

Finansministeriets förordning om ett jubileumsmynt för Konsta Jylhä och folkmusiken

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen av den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av att 100 år förflutit sedan spelmannen och kompositören Konsta Jylhä föddes, präglas ett jubileumsmynt i silver med temat Konsta Jylhä och folkmusiken med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet tillverkas av en silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera med högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 25,5 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial P och Ab Myntverket i Finlands logotyp.

5 §

Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets valörsida finns en bild av ljudhålen i locket på en fiol. Nere till höger finns valörbeteckningen 10 €. Längs den övre kanten löper i bågform från vänster till höger texten SUOMI FINLAND 2010. Valörsidans bottenyta är i sin helhet täckt av vågräta, smala linjer.

På myntets teckensida finns ett stiliserat porträtt av Konsta Jylhä och en fiolstråke. Längs myntets övre kant löper i bågform från vänster till höger texten KONSTA JYLHÄ. Nere i vänstra kanten finns årtalet 1910 och nere till höger årtalet 1984. Teckensidans bottenyta är i sin helhet täckt av vågräta, smala linjer.

6 §

En del av jubileumsmynten är specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntet framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2010.

Helsingfors den 22 juni 2010

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.