596/2010

Given i Nådendal den 24 juni 2010

Statsrådets förordning om ändring av bilaga IV till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika (543/2008) bilaga IV som följer:


Denna förordningen träder i kraft den 28 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 24 juni 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilaga IV

Följande ämne:

metylendioxipyrovaleron (MDPV) (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinyl-pentan-1-oni)

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.