577/2010

Given i Helsingfors den 27 maj 2010

Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 2 mom. i lagen av den 27 november 2009 om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndighetens fängelser är vid tjänstgöring skyldiga att använda tjänstedräkt. Direktören för ett fängelse kan på grund av tjänsteuppdragens karaktär bestämma eller tillåta att en tjänsteman uppträder i någon annan klädsel än i tjänstedräkt eller skyddskläder. Skyddskläderna ska vara enhetliga för varje enskild anstalt.

2 §

Tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndighetens fängelser som arbetar som överordnade ska se till att de tjänstemän som lyder under dem använder vid tjänstgöring en tjänstedräkt som överensstämmer med denna förordning och som är i behörigt skick eller, enligt föreskrift eller tillstånd som direktören för fängelset givit med stöd av 1 §, någon annan korrekt klädsel eller skyddskläder.

3 §

De klädesplagg som ingår i tjänstedräkten samt de emblem och märken som används i dem ska överensstämma med modellerna i denna förordning. Klädesplaggen ska vara tillverkade av tygkvalitet, material, färger och tillbehör som godkänts av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

2 kap.

Plagg i tjänstedräkten

4 §

Följande klädesplagg ingår i tjänstedräkten för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten:

1) en tjänsterock för damer och herrar,

2) tjänstebyxor för vinterbruk och tjänstebyxor för sommarbruk för damer och herrar,

3) en tjänstekjol för damer,

4) en tjänsteväst för damer och herrar,

5) en lång tjänsteväst för damer,

6) en ytterrock för damer och herrar,

7) ett löstagbart foder till ytterrocken för damer och herrar,

8) en långärmad och en kortärmad tjänsteskjorta för damer och herrar,

9) en jerseytröja för damer och herrar,

10) en slips.

Fältklädseln består av följande klädesplagg:

1) en fälttröja för damer och herrar,

2) en fältrock för damer,

3) fältbyxor för damer och herrar,

4) en tjänsteoverall för damer och herrar,

5) en ylletröja,

6) en pikéskjorta för damer och herrar,

7) en sommarkeps,

8) en vinterkeps,

9) en toppluva,

10) ett utrustningsbälte.

3 kap.

Namnbricka och emblem som ska användas i tjänstedräkten

5 §

Fångvårdsväsendets broderade emblem av tyg som togs i bruk den 1 november 2002 och som ska vara 6,5 centimeter i diameter ska fästas på bägge överärmarna till ytterrocken, tjänsteskjortan, jerseytröjan, fälttröjan, tjänsteoverallen, ylletröjan och pikéskjortan samt på framdelen av sommar- och vinterkepsen. Dess grundfärg är mörkblå. Symbolen inringas av en klarblå cirkel samt en guldfärgad bård som förlängs av texten Vankeinhoitolaitos.

På tjänsterockens vänstra ärm vid handleden samt på framdelen av toppluvan fästs fångvårdsväsendets broderade emblem av tyg som ska vara 4 centimeter i diameter. Dess grundfärg är mörkblå. Emblemet inringas av en guldfärgad bård.

Det i denna paragraf avsedda emblemet som fästs i tjänstekläderna används vid sidan av det nya emblemet till utgången av 2011.

6 §

En broderad namnbricka av tyg som är 10,5 x 3 centimeter till formatet och som innehåller tjänstemannens tjänstebeteckning samt den första bokstaven i förnamnet och hela efternamnet skrivna med guldfärgade bokstäver på mörkblå botten och inringade av en klarblåbård ska fästas på vänstra sidan på framdelen av tjänsteskjortan, tjänstevästen, jerseytröjan, fältrocken, tjänsteoverallen, ylletröjan och pikéskjortan. Namnbrickan som avses här används till utgången av 2011.

Med tjänsterocken, skyddskläderna, specialkläderna och den övriga klädsel som avses i 1 § och som används med stöd av direktörens föreskrift eller tillstånd används en fristående namnskylt godkänd av Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

4 kap.

Diverse bestämmelser

7 §

Vid sidan av de skyddskläder som tjänstemännen använder personligen ska det finnas skyddskläder som används gemensamt på varje enskild arbetsplats.

8 §

Tjänstedräkt kan lånas till visstidsanställda vid Brottspåföljdsmyndigheten.

9 §

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska meddela föreskrifter om anskaffning av tjänstedräkter och förstöring av tjänstedräkter som tas ur bruk.

10 §

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet kan meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010

Helsingfors den 27 maj 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.