575/2010

Given i Helsingfors den 27 maj 2010

Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 40 § 2 mom. i språklagen av den 6 juni 2003 (423/2003):

1 §

Vid Brottspåföljdsmyndigheten finns det en tvåspråkig avdelning

1) i Helsingfors fängelse och Sveaborgs fängelse vilka hör till Södra Finlands brottspåföljdsregion,

2) i Åbo fängelse, Käyrä fängelse och Vasa fängelse vilka hör till Västra Finlands brottspåföljdsregion,

3) i Åboenheten på psykiatriska sjukhuset för fångar, på polikliniken i Åbo fängelse samt på polikliniken i Vasa fängelse vilka hör till Brottspåföljdsmyndighetens hälsovårdsenhet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning av den 8 december 2006 om tvåspråkiga fängelseavdelningar vid Fångvårdsväsendet (1182/2006).

Helsingfors den 27 maj 2010

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.