407/2010

Given i Helsingfors den 14 maj 2010

Lag om ändring av 48 § i luftfartslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i luftfartslagen av den 22 december 2009 (1194/2009) 48 § 1 mom. som följer:

48 §
Trafiksäkerhetsverkets rätt att få upplysningar

För bedömning av förutsättningarna för att bevilja, förnya och återkalla ett tillstånd har Trafiksäkerhetsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersökningsmyndigheterna få uppgifter om ärenden där tillståndssökanden eller tillståndshavaren misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten vid luftfart eller för användning av berusningsmedel vid luftfart eller i sådana uppgifter inom markorganisationen som påverkar flygsäkerheten eller där tillståndssökanden eller tillståndshavaren konstateras ha gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten och rattfylleri vid framförande av ett motordrivet fordon, ur det i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ingående rikssystemet för behandling av diarie- och ärendehanteringsuppgifter uppgifter om åtalsprövning och rättegång som avser nämnda brott samt ur straffregistret och bötesregistret information om straff som dömts ut för nämnda gärningar och andra påföljder för dem.Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009
LaUB 2/2010
RSv 21/2010

Helsingfors den 14 maj 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.