346/2010

Given i Helsingfors den 6 maj 2010

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i bilaga 3 A till handels- och industriministeriet förordning (75/2005) om kosmetiska produkter numren 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203 och 205, sådana de lyder, numren 8, 8a, 9 och 9 a i förordning 230/2010 och numren 193, 202, 203 och 2005 i förordning 710/2009, samt

i bilaga 3 B numren 3―6, 10―12, 16, 19―22, 25―27, 31―39, 44, 48―50, 55 och 56, sådana de lyder i förordning 25/2010, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2010.

Utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning är förbjudet från den 1 november 2011. Saluförande och annan överlåtelse av dessa produkter till konsumenter är förbjudet från den 1 november 2012.

Helsingfors den 6 maj 2010

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Överinspektör
Leila Vilhunen

Bilagor 3 A och 3 B

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.