300/2010

Given i Helsingfors den 30 april 2010

Lag om ändring av 6 § i lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Kreditinstitut och finansiella institut

Med kreditinstitut avses i denna lag andra företag enligt 8 § i kreditinstitutslagen (121/2007) än institut för elektroniska pengar.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

RP 172/2009
EkUB 5/2010
RSv 39/2010

Helsingfors den 30 april 2010

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.