122/2010

Given i Helsingfors den 17 februari 2010

Social- och hälsovårdministeriets förordning om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 43 a § 2 mom. i lagen av den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), sådant det lyder i lag 973/1980:

1 §

Den inkomstgräns som berättigar till full tilläggsränta som avses i 18 § 2 mom. i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) är 5 327 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 14 december 2005 om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1031/2005).

Helsingfors den 17 februari 2010

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Jaana Huhta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.