1807/2009

Given i Helsingfors den 29 december 2009

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent etylalkohol

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdministeriets beslut av den 7 juni 1995 om försäljningsställen för och försäljning av alkoholdrycker som framställts genom jäsning och som innehåller högst 13 volymprocent alkohol (852/1995) 1 § 2 mom. 1 punkt som följer:

1 §

I detta beslut avses med

1) gårdsvin sådant gårdsvin som avses i förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994),Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 29 december 2009

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.