1180/2009

Given i Helsingfors den 22 december 2009

Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av ministern för behandling av ärenden som hör till justitieministeriets ansvarsområde, föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §

Ålands landskapsregering svarar för de konsumentrådgivningsuppgifter som enligt 30 § 11 punkten i självstyrelselagen för Åland ankommer på landskapsmyndigheterna.

2 §

Riket svarar för utgifter och kostnader som landskapsregeringen har på grund av de uppgifter som avses i denna förordning. Landskapsregeringen och finansministeriet avtalar närmare om kostnadsersättningarna.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Helsingfors den 22 december 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.