1064/2009

Given i Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 och 3 mom. i lagen av den 31 maj 2002 om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002):

1 §

För att täcka sina kostnader för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet och för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket av de inkomster som under förordningens giltighetstid inflyter av fastighetsdatasystemets prestationer en inkomst som motsvarar dessa kostnader, dock högst 30 procent av inkomsterna under förordningens giltighetstid.

Lantmäteriverket redovisar de faktiska kostnaderna till delegationen för fastighetsdatasystemet i januari 2011 i fråga om kostnaderna för 2010 och före utgången av januari 2012 för hela den period förordningen är i kraft.

2 §

Lantmäteriverket får 2 142 132 euro för att täcka de kostnader som förorsakas av utvecklandet av systemet och förberedelserna före ibruktagandet.

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än i 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som har hand om systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 69,8 procent,

2) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 30,2 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av kommunernas gemensamma, ovan i 1 mom. 2 punkten avsedda, andel som bestäms enligt antalet registreringshändelser i kommunens fastighetsregister för år 2008 och invånarantalet vid årsskiftet 2008 ― 2009. Andelarnas storlek framgår av tabellen i bilagan till förordningen.

4 §

Av de inkomster som influtit fördelar Lantmäteriverket andelarna till de kommuner som för fastighetsregister enligt följande:

av de inkomster som influtit under tiden 1.1.2010 ― 31.5.2010 senast den 30 juni 2010,

av de inkomster som influtit under tiden 1.6.2010 ― 31.8.2010 senast den 30 september 2010,

av de inkomster som influtit under tiden 1.9.2010 ― 31.12.2010 senast den 31 januari 2011,

av de inkomster som influtit under tiden 1.1.2011 ― 31.5.2011 senast den 30 juni 2011,

av de inkomster som influtit under tiden 1.6.2011 ― 31.8.2011 senast den 30 september 2011 och

av de inkomster som influtit under tiden 1.9.2011 ― 31.12.2011 senast den 31 januari 2012.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och den är i kraft till utgången av december 2011.

Helsingfors den 9 december 2009

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lagstiftningsråd
Tuire Taina

Bilaga

KOMMUNERNAS ANDELAR AV KOMMUNERNAS GEMENSAMMA INKOMSTER UNDER TIDEN 1.1.2010 ― 31.12.2011
Kommunnummer Kommunens namn Andel %
K010 ALAVUS 0,22
K020 AKAA 0,39
K049 ESBO 8,20
K061 FORSSA 0,65
K069 HAAPAJÄRVI 0,24
K075 FREDRIKSHAMN 0,44
K078 HANGÖ 0,22
K079 HARJAVALTA 0,30
K091 HELSINGFORS 10,30
K092 VANDA 7,92
K102 HUITTINEN 0,27
K106 HYVINGE 1,26
K109 TAVASTEHUS 1,70
K111 HEINOLA 0,54
K140 IDENSALMI 0,44
K143 IKALIS 0,23
K153 IMATRA 0,97
K167 JOENSUU 1,86
K179 JYVÄSKYLÄ 2,79
K182 JÄMSÄ 0,70
K186 TRÄSKÄNDA 1,29
K202 S:T KARINS 0,62
K205 KAJANA 1,05
K214 KANKAANPÄÄ 0,33
K224 HÖGFORS 0,32
K235 GRANKULLA 0,37
K240 KEMI 0,50
K245 KERVO 0,95
K271 KUMO 0,17
K272 KARLEBY 1,34
K285 KOTKA 1,92
K286 KOUVOLA 2,35
K287 KRISTINESTAD 0,21
K297 KUOPIO 2,56
K301 KURIKKA 0,30
K398 LAHTIS 3,19
K405 VILLMANSTRAND 1,84
K408 LAPPO 0,39
K422 LIEKSA 0,28
K430 LOIMAA 0,36
K434 LOVISA 0,29
K444 LOJO 1,22
K445 VÄSTÅBOLAND 0,51
K478 MARIEHAMN 0,31
K491 S:T MICHEL 1,26
K508 MÄNTTÄ-VILPPULA 0,21
K529 NÅDENDAL 0,54
K536 NOKIA 1,07
K541 NURMES 0,31
K543 NURMIJÄRVI 0,96
K563 OULAINEN 0,35
K564 ULEÅBORG 3,76
K581 PARKANO 0,23
K598 JAKOBSTAD 0,64
K609 BJÖRNEBORG 2,10
K638 BORGÅ 1,09
K678 BRAHESTAD 0,65
K710 RASEBORG 0,88
K680 RESO 0,86
K684 RAUMO 1,09
K694 RIIHIMÄKI 0,67
K698 ROVANIEMI 1,52
K734 SALO 1,21
K790 SASTAMALA 0,56
K740 NYSLOTT 0,70
K743 SEINÄJOKI 1,17
K778 SUONENJOKI 0,42
K837 TAMMERFORS 4,57
K851 TORNEÅ 0,81
K853 ÅBO 4,06
K858 TUSBY 0,85
K893 NYKARLEBY 0,31
K895 NYSTAD 0,61
K905 VASA 1,48
K908 VALKEAKOSKI 0,78
K915 VARKAUS 0,80
K936 VIRDOIS 0,21
K977 YLIVIESKA 0,40
K992 ÄÄNEKOSKI 0,56
Sammanlagt 100,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.