428/2009

Given i Helsingfors den 12 juni 2009

Lag om upphävande av lagen om bestraffning av lämnande av oriktig uppgift rörande exportvaras ursprung

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen av den 4 juli 1975 om bestraffning av lämnande av oriktig uppgift rörande exportvaras ursprung (524/1975).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2009.

RP 197/2008
LaUB 4/2009
RSv 45/2009

Helsingfors den 12 juni 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.