154/2009

Given i Helsingfors den 13 mars 2009

Lag om ändring av 29 och 34 § i adoptionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i adoptionslagen av den 8 februari 1985 (153/1985) 34 § 4 mom., sådant det lyder i lag 175/1996, samt

ändras 29 § 1 mom. som följer:

29 §

Bestämmelser om behörig domstol i adoptionsärenden finns i 10 kap. i rättegångsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008
LaUB 16/2008
RSv 5/2009

Helsingfors den 13 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.