842/2008

Given i Helsingfors den 11 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i förordningen om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen av den 31 oktober 2002 om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag (885/2002) 3 § som följer:

3 §

Storleken av det bidrag för kostnader vid internationell adoption (adoptionsbidrag) som betalas av statsmedel är beroende på överlåtande land följande:

Överlåtande land Bidrag
Estland 1 900 euro
Sydafrika, Kenya, Kina och Colombia 4 500 euro
Etiopien, Filippinerna och Ryssland 3 800 euro
Övriga länder 3 000 euro

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Om ett barn har utsetts för att placeras hos adoptanten i enlighet med 3 § i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) före ikraftträdandet av denna förordning, ska ifråga om adoptionsbidraget de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 december 2008

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.