281/2008

Given i Helsingfors den 22 april 2008

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om kosmetiska produkter

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i bilaga 3 B till handels- och industriministeriets förordning av den 1 februari 2005 om kosmetiska produkter (75/2005) datumen i spalten "Får användas till och med", sådana dessa lyder i förordning 786/2006, som följer:

Bilaga 3

B. Temporärt tillåtna ämnen med begränsningar

I spalten "Får användas till och med" ersätts datumet "31.12.2007" för numren 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 och 60 med datumet "31.12.2009".


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.

Kommissionens direktiv 2007/67/EG (32007L0067), EUT nr L 305, 23.11.2007, s. 22

Helsingfors den 22 april 2008

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Överinspektör
Leila Orava

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.