1047/2007

Given i Helsingfors den 8 november 2007

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras bilagorna 1 och 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut (1340/2002), sådana bilagorna lyder i förordning 1415/2004, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 30 november 2007.

Förordningen tillämpas första gången på bokslut som upprättas för räkenskapsåret 2007.

Helsingfors den 8 november 2007

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.