1029/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Kingston den 27 mars 1998 ingångna protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten, som riksdagen har godkänt den 28 september 2007 och som republikens president har godkänt den 12 oktober 2007 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 31 oktober 2007, träder i kraft den 30 november 2007 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 12 oktober 2007 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om privilegier och immunitet för Internationella havsbottenmyndigheten (890/2007) träder i kraft den 30 november 2007.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 30 november 2007.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 88/2007)

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare, Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.