1026/2007

Given i Helsingfors den 14 november 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävandet av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands vassbukskvot år 2007 samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av riktat fiske efter vassbuk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen av den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §
Upphävandet av förordningar

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands vassbukskvot år 2007 av den 9 maj 2007 (526/2007) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av riktat fiske efter vassbuk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland av den 2 juli 2007 (759/2007).

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 november 2007.

Helsingfors den 14 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.