1018/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om överföring av vissa personer och tjänster till finansministeriet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter uppgifter som den 1 januari 2008 överförs från inrikesministeriet till finansministeriet samt motsvarande tjänster överförs till finansministeriet när denna lag träder i kraft. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår i finansministeriets tjänst till visstidsanställningens slut.

Överföringen av tjänsterna förutsätter inte de berörda tjänstemännens samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsvillkor. Löner som är högre än månadslönen enligt finansministeriets lönesystem garanteras under förutsättning att personens uppgifter vid finansministeriet är minst lika krävande som personens uppgifter vid inrikesministeriet. Personen har då rätt till ett lönetillägg till beloppet av skillnaden mellan den månadslön som betalades vid inrikesministeriet och den månadslön som betalas vid finansministeriet.

Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att den förklaras ledig. En i 4 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) avsedd ny tjänst ska dock förklaras ledig.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.