526/2007

Given i Helsingfors den 9 maj 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om användningen av Finlands vassbukskvot år 2007

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Fördelning av vassbukskvoten

Den i rådets förordning (EG) nr 1941/2006 om fastställande för år 2007 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för Finland fastställda vassbukskvoten på 23 469 ton får fiskefartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland använda så att:

1) de nämnda fartygens vassbuksfångst inom ICES delområden 22–28 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°30'N får vara sammanlagt högst 9 469 ton; och

2) de nämnda fartygens vassbuksfångst inom ICES delområde 29 norr om breddgraden 59°30'N samt delområden 30–32 får vara sammanlagt högst 14 000 ton.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 maj 2007.

Helsingfors den 9 maj 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Fiskeriöverinspektör
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.