861/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av justitieministern, föreskrivs:

1 §

Det i New York den 15 november 2000 upprättade tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, sjö- och luftvägen till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet som riksdagen godkänt den 21 juni 2006 och som godkänts av republikens president den 25 augusti 2006 och i fråga om vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 7 september 2006, gäller från den 7 oktober såsom därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 25 augusti 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (746/2006) träder i kraft den 7 oktober 2006.

3 §

I samband med deponerandet av godkännandeinstrumentet har Finland avgivit följande förklaring i anknytning till artikel 8 stycke 6 i tilläggsprotokollet:

De myndigheter som i Finland ansvarar för att hindra att ett fartyg används för människosmuggling till havs är gränsbevakningsväsendet och centralkriminalpolisen. Den myndighet som sörjer för att besvara framställningar om bekräftelse av registrering eller ett fartygs rätt att föra flagg är sjöfartsverket.

4 §

De bestämmelser i tilläggsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 7 oktober 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 73/2006)

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.