158/2006

Given i Helsingfors den 17 februari 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000) punkterna 1, 6.2, 6.3, 8, 9 och 11 i bilaga 1 samt punkterna 1―3, 5 och 6 i bilaga 2, av dessa punkt 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 626/2005, punkterna 6.2, 6.3, 8 och 11 i bilaga 1 samt punkterna 1―3, 5 och 6 i bilaga 2 i förordning 223/2005, som följer:Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2006 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2006.

Helsingfors den 17 februari 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.