1071/2004

Given i Helsingfors den 26 november 2004

Lag om ändring av 1 § i lagen om skydd för vissa undervattensledningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 5 mars 1965 om skydd för vissa undervattensledningar (145/1965) 1 § som följer:

1 §

Med undervattensledning avses i denna lag en kabel eller rörledning som lagts ut i Finlands territorialvatten eller ekonomiska zon eller inom det öppna havets område.

Utanför Finlands territorialvattengräns gäller denna lag endast fartyg under finsk flagg, finska medborgare och finska sammanslutningar.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.

RP 53/2004
UtUB 11/2004
RSv 126/2004

Helsingfors den 26 november 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.