1039/2004

Given i Helsingfors den 3 december 2004

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 december 1994 om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 1 § 2 mom. och 7 § samt mellanrubriken före den, av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 921/2001, samt

ändras det inledande stycket i 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 571/1997, som följer:

9 §

Om den accisskyldige lämnar en tillförlitlig utredning om att ölet har framställts i ett företag som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag inom samma bransch, sänks den accis på alkoholdrycker som skall betalas på ölet medDenna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 149/2004
FiUB 23/2004
RSv 164/2004

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.