988/2004

Given i Helsingfors den 18 november 2004

Statsrådets förordning om upphävande av 13 § 3 mom. i avfallsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs

1 §

Genom denna förordning upphävs 13 § 3 mom. i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/1993), sådan den lyder i förordning 171/2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2004.

Helsingfors den 18 november 2004

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Miljöråd
Olli Pahkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.