501/2004

Given i Helsingfors den 16 juni 2004

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i förordningen den 31 januari 1995 om övervakning av förvaltningen av konkursbon (111/1995) 8 § som följer:

8 §

Boförvaltaren skall utan särskild begäran utan dröjsmål tillställa konkursombudsmannen

1) boförteckningen och gäldenärsutredningen,

2) protokollen från borgenärssammanträdet,

3) årsredogörelserna,

4) slutredovisningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004.

Helsingfors den 16 juni 2004

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Liisa Lehtimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.