368/2004

Given i Helsingfors den 7 maj 2004

Lag om ändring av 14 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 14 §, sådan den lyder i lag 1316/2003, som följer:

14 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1, 2 och 4 mom., 46 och 46 b §, 46 c § 2―4 mom., 46 d, 46 f, 46 i, 46 j, 74 b och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80, 82, 85, 86, 88 a och 88 b § folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003
ShUB 4/2004
RSv 20/2004

Helsingfors den 7 maj 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.