1387/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Statsrådets förordning om ändring av 8 § statsrådets förordning om nationellt stöd för växtodling 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i stadsrådets förordning av den 30 januari 2002 om nationellt stöd för växtodling 2003 (1356/2002) 8 § som följer:

8 §
Stödbeloppet

Stöd som avses i denna förordning beviljas till högst följande belopp för åker som under vegetationsperioden 2003 används till nedan avsedd produktion:

Stödregion A Stödregion B
euro/ha euro/ha
Vete 105 105
Råg 160 143
Sockerbeta 202 202
Stärkelsepotatis 143 143
Frilandsgrönsaker, dill och persilja 446 395
Äpplen 205 155
Bär 50 -

För växter som berättigar till stöd för jordbruksgrödor som helt finansieras av Europeiska gemenskapen, frånsett vete, råg, maltkorn, foderspannmål, ensilagevall och träda, betalas stöd till högst 143 euro per hektar i stödregionerna A och B.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.