1368/2003

Given i Helsingfors den 30 december 2003

Lag om ändring av 4 och 14 § lagen om Utbildningsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om Utbildningsfonden (1306/2002) 4 § 2 mom. och 14 § som följer:

4 §
Yrkesexamensstipendium

Den som ansöker om stipendium skall ges ett skriftligt beslut när ett yrkesexamensstipendium beviljas, förvägras eller återkrävs. Beslutet delges genom att det sänds per post genom brev till mottagaren under den adress han eller hon har uppgett för Utbildningsfonden.

14 §
Förvaltningsförfarandet

Vid behandlingen av ett förmånsärende iakttas språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Beträffande offentlighet i fråga om fondens handlingar och verksamhet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

En tjänsteman vid fonden kan utan hinder av 28 § 1 mom. 4 och 5 punkten förvaltningslagen (434/2003) behandla ett ärende som gäller fonden som arbetsgivare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003
AjUB 8/2003
RSv 122/2003

Helsingfors den 30 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.