964/2003

Utfärdat i Helsingfors den 17 november 2003

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2004

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2004 skall förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocent som var i kraft den 31 december 2003, med beaktande av vad som föreskrivs i Skattestyrelsens beslut av den 27 juni 2003 (608/2003) om sänkningen av löntagarens innehållningsprocent under tiden 1.7.2003―31.12.2003. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån utfärdat för 2004, verkställs förskottsinnehållningen dock enligt detta skattekort. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 2003 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2004 tillämpas de innehållningsprocent som fastställts för år 2004. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2004 eller senare skall man inte ta i beaktande i januari 2004 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger med ökande inkomster (s.k. graderat skattekort), skall löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2004 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2004 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

1) på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;

2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;

3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om inte förskottsinnehållningens belopp bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 17 november 2003

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Päivi Lilja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.