851/2003

Given i Helsingfors den 9 oktober 2003

Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i skjutvapenförordningen av den 27 februari 1998 (145/1998) 63 §, sådan den lyder i statsrådets förordning 101/2002, som följer:

63 §
Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo

Skjutvapen, vapendelar, patroner och särskilt farliga projektiler som har förklarats förverkade till staten och övergått i statens ägo med stöd av skjutvapenlagen skall sändas för behandling till en av inrikesministeriet förordnad myndighet inom polisförvaltningen. En vapendel av ringa värde, en gasspray samt en ringa mängd patroner och särskilt farliga projektiler får dock förstöras på ett tryggt sätt på order från en polisman som hör till polisbefälet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 9 oktober 2003

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.