317/2003

Given i Helsingfors den 16 april 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om teknisk-vetenskapliga examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, ändras i förordningen den 17 februari 1995 om teknisk-vetenskapliga examina (215/1995) 1 §, sådan den lyder i förordningen 784/2002, som följer:

1 §
Utbildningsansvar

Teknisk-vetenskapliga examina kan avläggas vid Tammerfors tekniska universitet, Tekniska högskolan, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Åbo Akademi och Åbo universitet, vilka i denna förordning benämns universitet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 2003

Undervisningsminister
Maija Rask

Undervisningsråd
Ari Saarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.