7/2003

Given i Helsingfors den 16 januari 2003

Statsrådets förordning om ändring av 2 § förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 23 december 1999 om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999) 2 § 1 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) non-Solas -direktivet rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2002/25/EG.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2003.

Kommissionens direktiv 2002/25/EG (32002L0025); EGT nr L 98, 15.4.2002, s. 1

Helsingfors den 16 januari 2003

Kommunikationsminister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.