1183/2002

Given i Helsingfors den 19 december 2002

Statsrådets förordning om ändring av 4 § statsrådets förordning om läkemedelstaxa

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 11 december 2002 om läkemedelstaxa (1087/2002) 4 §, som följer:

4 §
Nedsättning av läkemedelspris

Personer med frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller personer som har i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg för deltagande i röjning av minor enligt 1 § 1 mom. 3 punkten i lagen skall beviljas 10 procents nedsättning på det pris som fastställs enligt 1 och 2 §.

Den i 1 mom. föreskrivna nedsättningen beviljas dock inte för i 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda läkemedel som berättigar till specialersättning, i 4 mom. avsedda betydande och dyra läkemedel för vilka grundersättning betalas eller läkemedelsinköp som överstiger den årliga självriskandelen enligt 6 mom.

Vid försäljning till social- och hälsovårdsinrättningar kan ett apotek bevilja en nedsättning som det själv bestämmer på det pris som fastställts enligt 1 och 2 §.

Därtill kan apoteken ge stamkundrabatter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

Helsingfors den 19 december 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Mervi Kattelus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.