885/2002

Given i Helsingfors den 31 oktober 2002

Statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 a § 2 mom. och 7 § 2 mom. lagen den 28 maj 1993 om moderskapsunderstöd (477/1993), av dem 3 a § 2 mom. sådant det lyder i lagen 783/2002.

1 §

Storleken av det moderskapsunderstöd som betalas av statsmedel är 140 euro för varje nyfött barn.

2 §

Mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningarna betalas likaså av statsmedel.

3 §

Storleken av det bidrag för kostnader vid internationell adoption (adoptionsbidrag) som betalas av statsmedel är beroende på överlåtande land följande:

Överlåtande land Stöd
Estland 1 900 euro
Kina och Colombia 4 500 euro
Övriga länder 3 000 euro
4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning den 31 januari 2001 om fastställande av moderskapsunderstödets storlek (98/2001).

Helsingfors den 31 oktober 2002

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Äldre regeringssekreterare
Pia-Liisa Heiliö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.