730/2002

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

Statsrådets förordning om upphävande av 2 § och 10 § 1 mom. förordningen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i förordningen den 7 februari 1964 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (46/1964) 2 § och 10 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 476/2000.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2002.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.