664/2002

Given i Helsingfors den 9 augusti 2002

Lag om ändring av lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 7 februari 1997 om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) en ny 5 a § som följer:

5 a §

På stipendier som avses i denna lag tillämpas i övrigt vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001). På ett sådant beslut av nämnden som gäller utdelning av stipendier tillämpas dock inte lagens 34 §.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

I fråga om användning och granskning av användningen, återbetalning och återkrav av statsunderstöd som beviljats innan denna lag träder i kraft iakttas de bestämmelser som var i kraft när statsunderstödet beviljades.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 21/2002
KuUB 3/2002
RSv 81/2002

Helsingfors den 9 augusti 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Kaarina Dromberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.