249/2002

Given i Helsingfors den 5 april 2002

Lag om ändring av 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 maj 1961 om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 64/1993, som följer:

1 §

Stipendier och understöd kan med stöd av denna lag beviljas författare och översättare som varaktigt är eller har varit bosatta i Finland och vars litterära arbete berikar kulturlivet i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

Denna lag tillämpas på stipendier och understöd som delas ut efter lagens ikraftträdande.

RP 213/2001
KuUB 1/2002
RSv 13/2002

Helsingfors den 5 april 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.