182/2002

Given i Helsingfors den 8 mars 2002

Lag om ändring av 21 § lagen om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 december 1985 om näringsförbud (1059/1985) 21 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1220/1997, som följer:

21 §
Register

Uppgifter om näringsförbud som inte längre gäller skall hållas hemliga. Uppgifter får dock lämnas ut till polisen för förundersökning av brott mot näringsförbud och utredning av förutsättningar för meddelande av näringsförbud, till allmän åklagare för åtalsprövning och för drivande av åtal samt till skyddspolisen och huvudstaben för genomförande av i lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda normala säkerhetsutredningar och omfattande säkerhetsutredningar.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 43/2001
FvUB 26/2001
RSv 197/2001

Helsingfors den 8 mars 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.