170/2002

Given i Helsingfors den 28 februari 2002

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000) 8 och 14 punkten i bilaga 1 samt 1―5 och 7 punkten i bilaga 2, av dessa 8 punkten i bilaga 1 och 1―5 punkten i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 256/2001 och 14 punkten i bilaga 1 och 7 punkten i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1407/2001, som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2002.

Helsingfors den 28 februari 2002

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.