53/2002

Given i Helsingfors den 25 januari 2002

Lag om ändring av 2 § lagen om Försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) 2 § 17 b-punkten, sådan den lyder i lag 915/2000, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 534/2000 och i nämnda lag 915/2000, nya 17 c- och 17 d-punkter som följer:

2 §

Med tillsynsobjekt avses i denna lag


17 b) arbetslöshetskassorna, arbetslöshetsförsäkringsfonden och utbildnings- och avgångsbidragsfonden,

17 c) försäkringsholdingsammanslutningarna,

17 d) konglomerats holdingsammanslutningar som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/ 2002), om Försäkringsinspektionen enligt lag är samordnande tillsynsmyndighet för konglomeratet, samtDenna lag träder i kraft den 1 februari 2002.

RP 165/2001
EkUB 19/2001
RSv 215/2001

Helsingfors den 25 januari 2002

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.