1244/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av 28 § lagen om accis på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1996 om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996) 28 § 3 mom. som följer:

28 §

Stöd enligt 8 § betalas för elström som produceras den 1 januari 1997 och därefter.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 131/2001
FiUB 30/2001
RSv 175/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.