1084/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av 1 § förordningen om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 31 augusti 1978 om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter (693/1978) 1 §, sådan den lyder i förordning 160/1995, som följer:

1 §

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses stort, om egendomens gängse värde överstiger 5 000 000 euro.

Värdet av statens jordegendom som överlåts eller upplåts på lega bör anses ringa, om egendomens gängse värde inte överstiger 1 700 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 22 november 2001

Finansminister
Sauli Niinistö

Konsultativ tjänsteman
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.