1059/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 15 maj 1998 (342/1998) om ändring av lagen om allmänna vägar som följer:


Även om giltighetstiden för vägplaner har förlängts under åren 1997―2000, kan giltighetstiden utan hinder av lagens 28 § 3 mom. förlängas av särskilda skäl genom beslut av statsrådet ytterligare en gång med högst fyra år, om vägplanerna i övrigt är tidsenliga samt miljömässigt acceptabla och tekniskt genomförbara.Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 145/2001
TrUB 10/2001
RSv 135/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.