968/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 45 § lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) 45 § 2 mom. som följer:

45 §
Premiebetalning efter att försäkringen upphört

Om det premiebelopp som skall återbetalas är mindre än 8 euro, behöver det inte återbetalas särskilt. Beloppet kan genom förordning av statsrådet ändras så att det motsvarar förändringen i penningvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På försäkringar som har upphört före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.